آموزش گروهی
سپتامبر 23, 2019
هنرجویان مرکز
آوریل 6, 2020

آموزش خصوصی

جدول برنامه کلاسها برای کلاسهای خصوصی خوشنویسی میدان ولی عصر و میدان تجریش

تقویم آموزشی کلاسهای خصوصی- پاییزه مرکز خوشنویسی بین الملل 1398

ردیف   دوره آموزشی/ خوشنویسی   نام استاد هزینه هر دوره پیش نیاز زمان هر جلسه / تعداد جلسات محل تشکیل کلاس   سیستم آموزشی  
1 هنداریتینگ (Cursive) بزرگسالان مهرآوا کرمی/نازلی زرینه/شهرزاد جداری ریال 4/800/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/تجریش/ اصفهان آموزش سنتی و ارائه سرمشق
2 هنداریتینگ (Cursive) بزرگسالان --- مجازی مهرآوا کرمی ریال 4/500/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/تجریش آموزش سنتی و ارائه سرمشق
3 هنداریتینگ (Cursive) کودکان نازلی زرینه ریال 6/000/000 آشنایی به حروف a to z 45 دقیقه/ 10 جلسه میدان ولیعصر/تجریش آموزش سنتی و ارائه سرمشق به زبان انگلیسی
5 خوشنویسی کاپرپلیت دوره مقدماتی Copperplate 1 مهرآوا کرمی/ شهرزاد جداری ریال 6/500/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/تجریش/شیراز/آمل/ اصفهان آموزش سنتی و ارائه سرمشق
6 خوشنویسی کاپرپلیت دوره تکمیلی Copperplate 2 مجتبی کرمی/ مهرآوا کرمی/ شهرزاد جداری ریال 7/500/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/تجریش/شیراز/آمل/ اصفهان آموزش سنتی و ارائه سرمشق
7 خوشنویسی کاپرپلیت دوره مقدماتی Copperplate 1 --- مجازی مهرآوا کرمی ریال 6/500/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
8 خوشنویسی کاپرپلیت دوره تکمیلی Copperplate 2--- مجازی مهرآوا کرمی ریال 7/500/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
9 دوره هنری پیشرفته کاپرپلیت Art Copperplate Pro. مجتبی کرمی/ استاد ابراهیمی شیراز ریال 12/000/000 دوره های مقدماتی و تکمیلی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
10 خوشنویسی گوتیک دوره مقدماتی Gothic 1 مجتبی کرمی/ مهرآوا کرمی استاد ابراهیمی شیراز ریال 10/000/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/شیراز آموزش سنتی و ارائه سرمشق
11 خوشنویسی گوتیک دوره تکمیلی Gothic 2 مجتبی کرمی/ استاد ابراهیمی شیراز ریال 12/000/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/شیراز آموزش سنتی و ارائه سرمشق
12 دوره هنری پیشرفته گوتیک Art Gothic Pro. مجتبی کرمی/ استاد ابراهیمی شیراز ریال 12/000/000 دوره های مقدماتی و تکمیلی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
13 خوشنویسی ایتالیک دوره مقدماتی Italic 1 مجتبی کرمی ریال 10/000/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
14 خوشنویسی ایتالیک دوره تکمیلی Italic 2 مجتبی کرمی ریال 12/000/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
15 دوره هنری پیشرفته خوشنویسی ایتالیک Art Italic Pro. مجتبی کرمی ریال 14/000/000 دوره های مقدماتی و تکمیلی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
16 خوشنویسی کاپرپلیت خودکاری 1و2 مهرآوا کرمی ریال 5/500/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/ تجریش آموزش سنتی و ارائه سرمشق
17 خوشنویسی مدرن کالیگرافی Modern Calligraphy 1 مجتبی کرمی ریال 10/000/000 آشنایی به حروف a to z 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
18 خوشنویسی مدرن کالیگرافی Modern Calligraphy 2 مجتبی کرمی ریال 12/000/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
19 دوره هنری پیشرفته مدرن کالیگرافی Art Modern Pro مجتبی کرمی ریال 12/000/000 دوره های مقدماتی و تکمیلی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
20 خوشنویسی روسی مقدماتی Russian Calligraphy 1 مجتبی کرمی ریال 10/000/000 آشنایی به حروف a to z روسی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
21 خوشنویسی روسی تکمیلی Russian Calligraphy 2 مجتبی کرمی ریال 12/000/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
22 خوشنویسی روسی پیشرفته Russian Calligraphy Pro. مجتبی کرمی ریال 12/000/000 دوره های مقدماتی و تکمیلی 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق
23 خوشنویسی نستعلیق استاد سبزه ریال 5/500/000 داشتن سواد 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/شیراز/آمل آموزش سنتی و ارائه سرمشق
24 خوشنویسی فارسی تحریری خوشخطی زیر نظر استاد سبزه / فیروزه شیخی/جداری ریال 4/500/000 داشتن سواد 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/تجریش/ شیراز/آمل آموزش سنتی و ارائه سرمشق
25 خوشنویسی فارسی تحریری خودکاری هنری زیر نظر استاد سبزه / فیروزه شیخی/جداری ریال 4/500/000 داشتن سواد 30 دقیقه/ 8 جلسه میدان ولیعصر/تجریش/ شیراز/آمل آموزش سنتی و ارائه سرمشق
26 کلاس تک جلسه ای هندرایتینگ (رفع اشکال) مهرآوا کرمی ریال 700/000 دوره مقدماتی 30 دقیقه میدان ولیعصر/ تجریش آموزش سنتی و ارائه سرمشق
27 کلاس تک جلسه ای کاپرپلیت (رفع اشکال) مهرآوا کرمی ریال 1/200/000 دوره مقدماتی یا تکمیلی 30 دقیقه میدان ولیعصر/ تجریش آموزش سنتی و ارائه سرمشق
28 کلاس تک جلسه ای گوتیک،ایتالیک یا مدرن (رفع اشکال) مجتبی کرمی ریال 1/650/000 دوره مقدماتی یا تکمیلی 30 دقیقه میدان ولیعصر آموزش سنتی و ارائه سرمشق

لیست هزینه کلاسهای خصوصی

 • شرایط ثبت نام در ترم پاییز مرکز خوشنویسی بین الملل

تلفنهای

88932701 ، 88934065 ، 88079304 ، 09202903904

هر روز هفته از ساعت 10 صبح تا 9 شب جوابگوی شما برای اطلاعات و انجام امور ثبت نام شما در اختیارتان می باشد.

 • شروع کلاس ها از تاریخ 15 مهرماه 1398 تا 28 آذرماه 1398
 • شروع ثبت نام از تاریخ 3 مهرماه تا 15 مهرماه 1398
 • مقررات کلاسهای آموزشی

 • هنرجویان محترم جهت بالا بردن ارتقای انتقال آموزش از استاد به هنرجو از اینکه موارد زیر را رعایت می نمایید سپاسگزاریم.
 • 10 دقیقه زودتر از ساعت شروع کلاس در محل حاضر شوید تا حق خود و دیگران به طورکامل رعایت گردد.
 • نکات آموزشی لازم را در صورت امکان یادداشت نمایید.
 • موارد مربوط به تکالیف(عادت به فاینال نویسی) جلسه آینده را با دقت انجام نمایید تا از حداکثر آموزش در کلاس بهره مند گردید.
 • فیلم برداری در کلاس ممنوع می باشد، یه جز مواردی که خود استاد اعلام می نماید.
 • در کلاسهای خصوصی از خوردن آدامس پرهیز نمایید.
 • یک جلسه غیبت در طول دوره مجاز و در پایان دوره اضافه می گردد، در صورت غیبت بیشتر کلاسها در انتهای دوره برگزار نمی گردد.(ویژه کلاسهای خصوصی)
 • کلیه حقوق مادی و معنوی دوره ها، کتب و دفاتر آموزشی(خط کشی ها) و مفاهیم و نشانهای بصری و مفهومی مرکز، متعلق به مرکز خوشنویسی بین الملل می باشد که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت گردیده است، لذا هر گونه سوء استفاده از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
 • (ما برای جهانی شدن به قوانین کپی رایت احترام و رعایت حقوق مولف می گذاریم ، شما نیز احترام بگذارید.)
 • رعایت شئون اسلامي، حجاب، اخلاق و حفظ حرمت کلاس درس و استاد برای کلیه افراد الزامي است.

همه روزه

88079304


تهران، پایین تر از میدان ولی عصر، خیابان گیلان، شماره 8، ساختمان گیلان، شماره 17 88079304 ،88932701 ، 88934065

همه روزه

هندرایتینگ، کاپرپلیت، گوتیگ، ایتالیک ، خوشنویسی فارسی هنری و تحریری در همه سطوح

88079304


تهران، میدان تجریش، پاساژ قائم، طبقه ششم(هنرمندان)،واحد 3199
Call Now Buttonارتباط با ما