دوره ای که قصد دارید بگذرانید انتخاب کنید

دوره های مرکز خوشنویسی بین الملل

#Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل

هندرایتینگ

 
#Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل

کاپرپلیت

#Gothic & #Copperplate #Calligraphy for #certificate #Persian #Illumination #design #graphic #logo #paint #nibs #holder By #mojtaba #Karami #خوشنویسی #بین _الملل #آموزش #هنر #خوشنویسی_انگلیسی #کاپرپلیت #خوشنویسی_لاتین #لاتین #خودکار #انگلیسی #خوشخطی #هندرایتینگ #مجتبیکرمی #مرکز_خوشنویسی_بین_الملل

فلوریشد ایتالیک

 
got

گوتیک

tahriri

تحریری فارسی

callipaint

نقاشیخط

پیوسته نویسی با خودکار

هنداریتینگ یکی کاربردی ترین سبکهای نوشتاری در اکثر جوامع اروپایی و آمریکایی می باشد و کلیه زبانهای مرتبط به الفبای A to Z را شامل می گردد. سبکهای آموزشی مرکز مستقل می باشد و هیچگاه پیش نیاز و یا کمک کننده به دوره ی دیگری نمی باشد. کل دوره 8 جلسه می باشد و دوره دیگری ندارد. لازم به یادآوریست که خوانا نویسی، پیوسته نویسی و تند نویسی از ویژگیهای آن می باشد. که متاسفانه بعضی از افراد اشتباها شیوه خوشنویسی کاپرپلیت را با خودکار به علاقه مندان آموزش میدهند و آنها را از رسیدن به هدف مورد نظر دور می کنند.

 • شیوه پیوسته نویسی رده سنی کودکان و بزرگسالان، یک دوره ای، 8 جلسه
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه) و مجازی(نیم ساعته)
 • شهریه: خصوصی 3/200/000 ريال، عمومی 1/500/000 ريال، مجازی 3/200/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل
Read more

خوشنویسی کاپرپلیت

دوره هنری خوشنویسی کاپرپلیت با هدف یادگیری هنری خوشنویسی می باشد که علاقه مندان به آن می توانند با گذراندن دوره های خوشنویسی کاپرپلیت امکان خلق آثار هنری از جمله خلق اثری هنری مانند ترجمه انگلیسی شعری از حافظ اقدام نمایند. هر دوره شامل 8 جلسه آموزشی می باشد. در سبک هنری هنرجو با ابزار مربوط به آن از جمله نوک و قلمهای مخصوص این سبک هنری و همچنین مرکب های رنگی خوشنویسی می نماید.

 • شیوه هنری خوشنویسی، دو دوره مقدماتی و تکمیلی 8 جلسه ای و 8 جلسه پیشرفته
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه) و مجازی(نیم ساعته)
 • شهریه دوره مقدماتی تکمیلی: خصوصی 3/500/000 ريال، تکمیلی: خصوصی 4/000/000 ريال ،
 • شهریه دوره مجازی: 3/500/000 ريال، پیشرفته 5/000/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل و CLAS انگلستان
پیش ثبت نام

خوشنویسی گوتیک

دوره هنری خوشنویسی گوتیک همانند کاپرپلیت با هدف یادگیری هنری خوشنویسی می باشد که علاقه مندان به آن می توانند با گذراندن دوره های خوشنویسی کاپرپلیت امکان خلق آثار هنری از جمله خلق اثری هنری مانند ترجمه انگلیسی شعری از خیام اقدام نمایند. هر دوره شامل 8 جلسه آموزشی می باشد. در سبک هنری هنرجو با ابزار مربوط به آن از جمله نوک و قلمهای مخصوص این سبک هنری و همچنین مرکب های رنگی خوشنویسی می نماید.

 • شیوه هنری خوشنویسی، دو دوره مقدماتی و تکمیلی 8 جلسه ای و 8 جلسه پیشرفته
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه)
 • شهریه دوره مقدماتی و تکمیلی: خصوصی 4/000/000 ريال،
 • شهریه دوره پیشرفته 5/000/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل و CLAS انگلستان
پیش ثبت نام

خوشنویسی ایتالیک

دوره هنری خوشنویسی فلوریشد ایتالیک نیزهمانند کاپرپلیت با هدف یادگیری هنری خوشنویسی می باشد که علاقه مندان به آن می توانند با گذراندن دوره های خوشنویسی کاپرپلیت امکان خلق آثار هنری از جمله خلق اثری هنری مانند ترجمه انگلیسی شعری از خیام اقدام نمایند. هر دوره شامل 8 جلسه آموزشی می باشد. در سبک هنری هنرجو با ابزار مربوط به آن از جمله نوک و قلمهای مخصوص این سبک هنری و همچنین مرکب های رنگی خوشنویسی می نماید.

 • شیوه هنری خوشنویسی، دو دوره مقدماتی و تکمیلی 8 جلسه ای و 8 جلسه پیشرفته
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه)
 • شهریه دوره مقدماتی و تکمیلی: خصوصی 4/000/000 ريال
 • شهریه دوره پیشرفته 5/000/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل و CLAS انگلستان
پیش ثبت نام

خوشنویسی تحریری پارسی

این دوره کاربردی خوشنویسی بر خلاف دوره های غیرفارسی از شرایط متفاوتی برای آموزش می باشد. خوشنویسی پارسی به لحاظ تنوع بالای اتصالات آن در کلمات، یادگیری کامل آن نیاز، به گذراندن دوره ها به طور منظم و همراه با تمرین و ممارست هنرجو می باشد. کلیه مراحل اموزش زیبا نویسی پارسی با خودکار ویا مداد صورت می پذیرد. این مرکز این دوره را به لحاظ تامین نیاز علاقه مندان به هنر زیبا نویسی پارسی در کنار هندرایتینگ برگزار می نماید.

 • شیوه تکنیکی زیبا نویسی، دوره های 8 جلسه ای
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه)
 • شهریه دوره ها : خصوصی 3/200/000 ريال، عمومی 2/000/000 ريال،
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل
پیش ثبت نام

تابستان فرصتی مناسب برای فراگیری هنری بین المللی


جهت کسب اطلاعات بیشتر و تسریع در امور ثبت نام در نزدیک ترین محل شما، با شعب زیر تماس حاصل نمایید