آثار هنری کلاسیک دو زبانه استاد مجتبی کرمی
آگوست 18, 2019
هنرجویان مرکز
آوریل 11, 2020

هنرجویان مرکز خوشنویسی بین الملل از سال 1379 تا 1399


دستاورد 20 سال فعالیت هنری استاد مجتبی کرمی در عرصه هنر معاصر ایران

اسامی برخی از هنرجویان ایشان از سال 1379 تاکنون که در حال حاضر مشغول به فعالیت خوشنویسی می باشند

ردیف نام و نام خانوادگی سال آموزشی رشته خوشنویسی نمایشگاه انفرادی نمایشگاه گروهی مرکز نمایشگاه متفرقه سطح هنری امتیاز هنری محل اقامت سمت کاری در مرکز
کاپرپلیت گوتیک ایتالیک هندرایتینگ مدرن کالیگرافی کاپرپلیت  خودکاری پیشرفته هنری تربیت مربی
1 مهرآوا کرمی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 12 5 ممتاز 90 تهران مدیر آموزش
2 زهرا کرمی 1381 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a 3 10 4 ممتاز 90 اصفهان مدیر شعبه اصفهان
3 رضا میرحقی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل a r r r عالی 88 دانمارک ---
4 نسرین رضاپور منش 1381 دوره 1 و2 دوره 1و 2 ---- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 ---- r r r r عالی 85 یزد ----
5 لیلا محسن زاده 1381 دوره 1 و2 دوره 1و 2 ---- مدرک حرفه ای --- --- ---- r r r r ممتاز 85 شیراز ----
6 قباد رهایی 1382 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مقدماتی دوره 1 و2 --- دوره کامل r r r r عالی 85 شیراز ----
7 جهانگیر ملکی 1382 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل r r r 2 ممتاز 85 اربیل ----
8 حسین عسگرپور 1382 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مقدماتی دوره 1 و2 دوره   1 و2 ---- r r r 5 عالی 85 کرمان ----
9 مهدی فراهانی 1383 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مقدماتی --- --- -- r r r r عالی 80 تهران ----
10 فائزه مرتضوی 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مقدماتی --- --- --- r r r r عالی 80 تهران ----
11 نیره کاظمی 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r r r عالی 85 اصفهان ---
12 ابوالفضل همدانی 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- --- --- --- --- r r r r عالی 85 تهران ----
13 ولی الله اسدی 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- a r r 4 عالی 87 تهران ----
14 رویا بازداری 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مقدماتی دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- r r r r عالی 85 تهران ---
15 جانعلی مرزبان 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل r r r r عالی 85 اردبیل ---
16 حمزه ابوالفضلی 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مقدماتی --- --- -- r r r r عالی 80 کاشان ----
17 راوی فرخ سرشت 1385 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مقدماتی --- --- -- r r r r عالی 80 کرج ----
18 سید جلال رضوانی 1385 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل a 1 3 1 عالی 76 شیراز ----
15 برزو امنی فرد 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل r r 2 r عالی 85 تهران  
16 یارمحمد پور کرمی 1384 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مقدماتی دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- r r r r خوب 75 تهران ---
17 زهرا الله یاری 1385 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- --- --- a r r 4 عالی 87 تهران ---
 
18 مجید رضوانی مقدم 1385 دوره 1 و2 --- --- مقدماتی --- --- --- r r r r عالی 88 تهران ---
19 بهنام قربانی 1385 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r r r خوب 70 تهران ---
20 معین درخشان 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r r r خوب 73 تهران ---
21  محسن فراهانی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 ---2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل a r 2 1 عالی 88 تهران ---
22 مرجان رواجی 1380 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - عالی 79 تهران ---
23 ندا آقاجانی 1380 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r - - عالی 80 رودسر ---
24 رضا خداوردی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل r r - - عالی 80 اسلامشهر ---
25 رکسانا بکتاش 1380 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل r r - - عالی 73 تورنتو ---
26 روناک سمواتی 1380 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- r r - - عالی 70 تهران ---
27 میرعماد راجزی 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- دوره کامل r r - - عالی 75 همدان ---
28 حمیده ارجمندی 1380 --- دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل a 1 2 1 عالی 69 تهران ---
29 مریم بقایی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r 2 1 عالی 75 تهران ---
30 جمال الدین ریاحی   دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r - - عالی 80 افغانستان ---
31 سید امیر عباس فتاحی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - عالی 84 تهران ---
32 میثم ملکی 1380 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 --- دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 1 1 عالی 88 برلین ---
33 مهناز مرادی 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 72 تهران ---
34 آزاده باقری فرد 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 76 تهران ---
35 نادین ملک زاده 1380 --- دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل a 1 2 1 عالی 69 تهران ---
36 حمید عسگرپور   دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل a r 2 1 عالی 88 تهران ---
37 معین درخشان 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r r r عالی 88 تهران ---
38 شیوا سیفی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r 1 1 عالی 75 تهران ---
39 حسن آزادی خواه   دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r - - عالی 80 افغانستان ---
40 نصرالله حقیقی فرد   دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r - - عالی 80 رودسر ---
   
41 نرگس موسویان 1385 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r r r عالی 82 تهران ---
42 احمد جعفری 1385 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- --- r r 1 1 عالی 80 تهران ---
43 لیلا شنی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - عالی 79 تهران ---
44 رضا آل خمیس 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مفدماتی --- --- --- r r - - خوب 78 اهواز ---
45 شیرین قیوبی 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r 1 - خوب 75 تهران ---
64 رضوان ریانی 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r 1 - خوب 75 تهران ---
74 ساحله بزرگی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - عالی 80 تهران ---
48 سهیلا خدادادی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2   مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- دوره کامل r r 1 1 عالی 82 تهران ---
49 شادی زاهدی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- a r 1 1 عالی 88 تهران ---
50 شهرزاد جداری 1380 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل r r 12 5 عالی 88 تهران مدرس مرکز
51 بهاره ظرافت انگیز 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 78 تهران ---
52 کامیاب رضایی   دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- a r 1 1 عالی 88 مشهد ---
53 سودابه گودرزی 1380 --- --- --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 77 تهران ---
54 فریده اندرواژ 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 76 تهران ---
55 محمد فیضی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 2 1 عالی 82 تهران مشاور و امور بین الملل مرکز
56 اکرم تقی زاده 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 78 تهران ---
57 حسین اردکانی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 78 تهران ---
58 مهدی بهبودی 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 78 تهران ---
59 منا نقیبی راد 1380 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 79 تهران ---
60 جواد زمانی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- a r 2 - عالی 88 کرمان ---
61 روح الله کام کار   دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل a r 2 1 عالی 88 تهران ---
62 جمیله بلندی   دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r - - عالی 80 افغانستان ---
Call Now Buttonارتباط با ما