هنرجویان مرکز خوشنویسی بین الملل از سال 1379 تا 1399
آوریل 6, 2020
خوشنویسی رمضان
کارگاه مجازی خوشنویسی رمضان : برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی از برگزاری کارگاه مجازی خوشنویسی ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ق با موضوع سوره مبارکه قدر خبر داد.
می 6, 2020

هنرجویان مرکز

دستاورد 20 سال فعالیت هنری استاد مجتبی کرمی در عرصه هنر معاصر ایران

اسامی برخی از هنرجویان ایشان از سال 1380 تاکنون که در حال حاضر مشغول به فعالیت خوشنویسی می باشند

ردیف نام و نام خانوادگی سال آموزشی رشته خوشنویسی نمایشگاه انفرادی نمایشگاه گروهی مرکز نمایشگاه متفرقه سطح هنری امتیاز هنری محل اقامت سمت کاری در مرکز
کاپرپلیت گوتیک ایتالیک هندرایتینگ مدرن کالیگرافی کاپرپلیت  خودکاری پیشرفته هنری تربیت مربی
62 نازنین کاوسی 1389 دوره 1 و2 --- --- مقدماتی --- --- --- r r r - خوب 70 تهران ---
63 هایده مهرابی 1389 دوره 1 و2 --- --- --- --- --- --- r r r - خوب 74 تهران ---
64 سیاوش اسماعیلی رادور 1389 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r r - خوب 78 تهران ---
65 فرشید خلفی 1389 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- r r - - عالی 81 امریکا ---
66 محمد صفری 1390 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r 2 - عالی 79 تهران ---
67 معصومه سلطان آبادی 1390 دوره 1 و2 --- --- --- --- --- --- r r - - خوب 88 تهران ---
68 حمید رضا میر حاج 1391 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r 4 - عالی 82 تهران امور مالی مرکز
69 آرات سیمونیان 1391 --- دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - --- عالی 80 تهران ---
70 فرزانه بابائی 1391 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r 1 - عالی 79 تهران ---
71 ستار مخلص 1392 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r 2 2 عالی 79 تهران ---
72 نگار شفیع 1392 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- دوره   1 و2 --- r r 1 - خوب 70 تهران ---
73 کتایون وطنی 1392 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- -- دوره کامل r r 1 2 عالی 78 تهران ---
74 حسام همت بلندی 1392 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- a r 2 - عالی 88 بیجار ---
75 رامین قنبری 1392 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - عالی 88 تهران ---
76 شهناز قدیانی 1392 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک مقدماتی --- --- دوره کامل r r 1 - خوب 77 تهران ---
77 سیده صغری حسنی 1393 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- --- --- --- دوره کامل r r 1 - خوب 77 تهران ---
78 شهرت علیپور 1393 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 74 تهران ---
79 آرزو مرادی 1393 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r 2 - عالی 78 تهران ---
80 فاطمه شیرینگو 1394 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r 1 - عالی 80 کرج نمایندگی اسبق کرج
81 بهنام جلیل وند 1394 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- a r 2 - عالی 88 خرم آباد ---
82 مهدی نصیری 1394 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- --- r r 1 - خوب 78 تهران ---
83 علیرضا نیری 1394 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- --- r r 1 - خوب 78 تهران ---
84 یامین علیزاده 1394 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - عالی 80 تهران ---
 
85 سانیا میرحقی 1394 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 --- --- دوره   1 و2 دوره کامل a r 1 - عالی 88 تهران ---
86 حمیدرضا افشارنوری 1394 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 79 تهران ---
87 هانیه آلاد پوش 1394 دوره 1 و2 -- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 74 تهران ---
88 سحر خلیل نژاد 1395 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - خوب 74 تهران ---
89 امان الله کشاورز 1395 --- دوره 1و 2 دوره  1 و 2 --- دوره 1 و2 دوره   1 و2 --- r r - 3 عالی 82 نیریز ---
90 خدیجه فلاحی 1395 دوره 1 و2 --- --- --- دوره 1 و2 --- --- r 1 - 2 عالی 76 تهران ---
91 زینب حسنی 1395 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی --- --- دوره کامل r r - - خوب 74 تهران ---
92 مریم نیک پوریان 1395 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 74 تهران ---
93 لیلا ارشد 1395 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - 1 خوب 88 تهران ---
94 ساناز احمدی 1395 --- دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - عالی 79 تهران ---
95 نیلوفر فتاحی روان 1395 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل r r - 2 عالی 81 تهران ---
96 مهناز دهقانی تفتی 1395 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - عالی 74 تهران ---
97 سید رسول باقر حسینی 1395 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - عالی 82 تهران ---
98 فرشته نظری زاده 1395 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 70 تهران ---
99 الهام دادرس 1396 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل r r 2 - عالی 80 تهران ---
100 احمد  سالاری 1396 --- دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 1 5 عالی 84 گیلان ---
101 بابک بزرگ پناه 1396 دوره 1 و2 --- --- --- --- --- --- r r - - خوب 75 تهران ---
102 زهره  وطنی 1396 دوره 1 و2 --- --- --- دوره   1 و2 دوره   1 و2 --- r r - - خوب 70 تورنتو ---
103 سوران جوادی 1396 --- دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل a r 1 1 عالی 85 سنندج ---
104 سیاوش خواجه وند 1396 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r - - خوب 70 تهران ---
105 زهرا احمدی 1396 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 70 تهران ---
106 رستم جمالزاده 1396 --- دوره 1و 2 دوره  1 و 2 --- دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 1 3 عالی 84 اهواز ---
107 نازلی زرینه 1396 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 دوره کامل a r 2 2 عالی 80 تهران مدیر داخلی مرکز و مدرس
108 بی بی کلام پردلی 1396 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 70 تهران ---
 
109 احمد علی آدابی 1396 دوره 1 و2 --- --- مقدماتی --- --- --- r r r r خوب 75 تهران ---
110 لیلا عزتی 1396 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- دوره کامل r r - - عالی 75 تهران ---
111 راضیه نصیری 1396 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 75 تهران ---
112 مظاهر اسکندر 1396 --- دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a 1 - 3 عالی 82 تهران ---
113 مهسا سلطانی نژاد 1396 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r - - عالی 88 تهران ---
114 نجمه حتمی 1396 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 75 تهران ---
115 سید سیاوش جهرمی یکتا 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - عالی 80 تهران ---
116 حسین پور محمدیان 1397 دوره 1 و2 --- --- --- --- --- --- r r - - عالی 75 تهران ---
117 دیبا مرزو 1397 دوره 1 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - 1 عالی 77 تهران ---
118 جواهر ذکریا 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r - 4 عالی 82 تهران  
119 مائده بهروزمند مطلق 1397 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r 2 - عالی 75 تهران ---
120 هستی عباسی 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r 12 5 خوب 78 تهران ---
121 بارمان عباسی 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی --- دوره   1 و2 --- r r - - خوب 75 تهران ---
122 رضا قلی پور 1397 --- دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a 1 - 3 عالی 82 تهران ---
123 سمیه عالی 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - عالی 79 تهران ---
124 گیتی نیک نژاد 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r - 4 عالی 82 تهران ---
125 اعظم سعیدی 1397 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 72 تهران ---
126 آریا قائمیون 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - عالی 80 تهران ---
127 مهدیه عباسی 1397 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - عالی 78 تهران ---
128 زهرا بیننده 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r 12 5 خوب 76 تهران ---
129 اعظم سینایی 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r 12 5 خوب 69 تهران ---
130 پریسا رستمی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - عالی 78 تهران ---
131 رضا نو نهالی 1380 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r 1 - عالی 80 شیراز ---
 
132 ساناز زرگران 1385 دوره 1 و2 --- --- مقدماتی --- --- --- r r r r خوب 70 تهران ---
133 وحید نیکو 1385 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - خوب 74 تهران ---
134 اسماعیل بیگدلی 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r 1 - عالی 80 لامرد  
135 سارا دانا 1397 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 79 تهران ---
136 یاسمن عوض دولت آبادی 1397 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- --- دوره کامل r r - - خوب 75 تهران ---
137 دنیز خدری 1397 دوره 1 و2 دوره 1و 2   مدرک مقدماتی دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 74 سوییس ---
138 درسا خدری 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای ---- --- --- r r - - عالی 97 سوییس ---
139 هانیه امان زاده 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 75 تهران ---
140 فاطمه گودرزی 1398 --- دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r - 3 عالی 85 تهران ---
141 جهانگیر سلمانی آقا 1398 دوره 1 و2 --- --- مدرک حرفه ای --- دوره   1 و2 --- r r - - خوب 88 تهران ---
142 محمود یزدانی ناری 1398 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 2 1 عالی 80 تهران ---
143 نسیم ماخوزی 1398 --- --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 74 تهران ---
144 اعظم سینایی 1398 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- دوره کامل r r - - عالی 76 تهران ---
145 سمانه فرخی زاده 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- دوره کامل a r 2 - عالی 80 بوشهر ---
146 حاتم جان اللهی 1398 دوره 1 و2 --- --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 78 تهران ---
147 زهرا حیدری 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل r r 12 5 عالی 88 تهران ---
148 رویا مروتی 1398 --- --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 --- --- r r - - خوب 74 تهران ---
149 شیما علیپور صباح 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک مقدماتی --- --- --- r r - - خوب 75 تهران ---
150 محمد عقیل دفتری بروجنی 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای --- --- --- r r - - عالی 80 تهران ---
151 مهدی دلخوانی 1398 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r 2 1 عالی 80 کرمانشاه ---
152 لیلا فرامرزی 1398 دوره 1 و2 دوره 1و 2 --- مدرک حرفه ای دوره 1 و2 دوره   1 و2 دوره کامل a r - 4 عالی 82 تهران  
153 زهرا جوادی خانی 1398 دوره 1 و2 --- دوره  1 و 2 --- --- دوره   1 و2 دوره کامل a r 1 - عالی 88 تهران ---
154 هاشم مظاهری 1398 --- --- دوره  1 و 2 --- --- --- دوره کامل a r 1 - عالی 85 همدان ---
Call Now Buttonارتباط با ما