دوره ای که قصد دارید بگذرانید انتخاب کنید

دوره های فارسی مرکز خوشنویسی بین الملل

فارسی تحریری

تحریری هنری

خوشنویسی نستعلیق

شکسته نستعلیق

خط تحریری

هنداریتینگ یکی کاربردی ترین سبکهای نوشتاری در اکثر جوامع اروپایی و آمریکایی می باشد و کلیه زبانهای مرتبط به الفبای A to Z را شامل می گردد. سبکهای آموزشی مرکز مستقل می باشد و هیچگاه پیش نیاز و یا کمک کننده به دوره ی دیگری نمی باشد. کل دوره 8 جلسه می باشد و دوره دیگری ندارد. لازم به یادآوریست که خوانا نویسی، پیوسته نویسی و تند نویسی از ویژگیهای آن می باشد. که متاسفانه بعضی از افراد اشتباها شیوه خوشنویسی کاپرپلیت را با خودکار به علاقه مندان آموزش میدهند و آنها را از رسیدن به هدف مورد نظر دور می کنند.

 • شیوه پیوسته نویسی رده سنی کودکان و بزرگسالان، یک دوره ای، 8 جلسه
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه) و مجازی(نیم ساعته)
 • شهریه: خصوصی 3/200/000 ريال، عمومی 1/500/000 ريال، مجازی 3/200/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل
Read more

تحریری هنری

هنداریتینگ یکی کاربردی ترین سبکهای نوشتاری در اکثر جوامع اروپایی و آمریکایی می باشد و کلیه زبانهای مرتبط به الفبای A to Z را شامل می گردد. سبکهای آموزشی مرکز مستقل می باشد و هیچگاه پیش نیاز و یا کمک کننده به دوره ی دیگری نمی باشد. کل دوره 8 جلسه می باشد و دوره دیگری ندارد. لازم به یادآوریست که خوانا نویسی، پیوسته نویسی و تند نویسی از ویژگیهای آن می باشد. که متاسفانه بعضی از افراد اشتباها شیوه خوشنویسی کاپرپلیت را با خودکار به علاقه مندان آموزش میدهند و آنها را از رسیدن به هدف مورد نظر دور می کنند.

 • شیوه پیوسته نویسی رده سنی کودکان و بزرگسالان، یک دوره ای، 8 جلسه
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه) و مجازی(نیم ساعته)
 • شهریه: خصوصی 3/200/000 ريال، عمومی 1/500/000 ريال، مجازی 3/200/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل
Read more

خوشنویسی نستلیق

هنداریتینگ یکی کاربردی ترین سبکهای نوشتاری در اکثر جوامع اروپایی و آمریکایی می باشد و کلیه زبانهای مرتبط به الفبای A to Z را شامل می گردد. سبکهای آموزشی مرکز مستقل می باشد و هیچگاه پیش نیاز و یا کمک کننده به دوره ی دیگری نمی باشد. کل دوره 8 جلسه می باشد و دوره دیگری ندارد. لازم به یادآوریست که خوانا نویسی، پیوسته نویسی و تند نویسی از ویژگیهای آن می باشد. که متاسفانه بعضی از افراد اشتباها شیوه خوشنویسی کاپرپلیت را با خودکار به علاقه مندان آموزش میدهند و آنها را از رسیدن به هدف مورد نظر دور می کنند.

 • شیوه پیوسته نویسی رده سنی کودکان و بزرگسالان، یک دوره ای، 8 جلسه
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه) و مجازی(نیم ساعته)
 • شهریه: خصوصی 3/200/000 ريال، عمومی 1/500/000 ريال، مجازی 3/200/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل
Read more

خوشنویسی شکسته نستعلیق

هنداریتینگ یکی کاربردی ترین سبکهای نوشتاری در اکثر جوامع اروپایی و آمریکایی می باشد و کلیه زبانهای مرتبط به الفبای A to Z را شامل می گردد. سبکهای آموزشی مرکز مستقل می باشد و هیچگاه پیش نیاز و یا کمک کننده به دوره ی دیگری نمی باشد. کل دوره 8 جلسه می باشد و دوره دیگری ندارد. لازم به یادآوریست که خوانا نویسی، پیوسته نویسی و تند نویسی از ویژگیهای آن می باشد. که متاسفانه بعضی از افراد اشتباها شیوه خوشنویسی کاپرپلیت را با خودکار به علاقه مندان آموزش میدهند و آنها را از رسیدن به هدف مورد نظر دور می کنند.

 • شیوه پیوسته نویسی رده سنی کودکان و بزرگسالان، یک دوره ای، 8 جلسه
 • خصوصی(نیم ساعته تک نفره) و عمومی(8 نفره و 90 دقیقه) و مجازی(نیم ساعته)
 • شهریه: خصوصی 3/200/000 ريال، عمومی 1/500/000 ريال، مجازی 3/200/000 ريال
 • گواهینامه پایان دوره از مرکز خوشنویسی بین الملل
Read more

با یادگیری دستخطی زیبا، خود را در هر جای دنیا بهتر معرفی کنید


جهت کسب اطلاعات بیشتر و تسریع در امور ثبت نام در نزدیک ترین محل شما، با شعب زیر تماس حاصل نمایید

Call Now Buttonارتباط با ما