صدور مدارک خوشنویسی
ژوئن 28, 2017
کاپرپلیت با خودکار
ژوئن 5, 2018

پیام نوروزی مرکز 1397

پیام نوروزی مرکز خوشنویسی بین الملل توسط مجتبی کرمی در آغاز سال 1397 شامل شادباش نوروزی و گزارشی از عملکرد یکساله مرکز و برنامه های یکساله پیش رو، از جمله برپایی نمایشگاهی گروهی در تهران، توسعه فروشگاه مرکز و شعب مرکز در کشور می باشد.

https://www.aparat.com/v/jT0Dy

Call Now Buttonارتباط با ما