فروش ابزار و وسایل خوشنویسی غیر فارسی (به زودی)
ژوئن 27, 2017
صدور مدارک خوشنویسی
ژوئن 28, 2017

استقبال خوب از کلاسهای تابستانی

استقبال خوب از کلاسهای تابستانی

مطابق هر سال تابستانها بیشترین استقبال را از کلاسهای خوشنویسی غیر فارسی گردید، از این رو یک شعبه به شعب مرکز خوشنویسی بین الملل اضافه گردید و در میدان فردوسی راه اندازی گردید. امید است که با یادگیری بیشتر این هنر جهانی بتوانیم سطح هنری خود را در بین الملل ارتقا دهیم. تکنیک نوشتاری هندرایتینگ و خوشنویسی کاپرپلیت بیشترین استقبال را تاکنون داشته است.

هنر موفق، هنری است که مکالمه ای دو جانبه با ذهن ایجاد کند و آن را به چالش‌ کشد و جنبه های متفاوت از زندگی روزمره را بازتاب دهد. آثار هنری یعنی تنوع و حرف‌های تازه؛ زیرا مهم ترین عاملی است که انسان را از روزمرگی های خسته‌کننده خارج می‌کند. آثار هنری این قدرت را دارند که مباحثی چون آرمان گرایی، هدفمندی، تکریم، مهمان نوازی، عشق، صلح و دوستی را تازه کند.

 

Call Now Buttonارتباط با ما